Преглед  с описание на анамнеза и статус и изработване на индивидуална лечебна схема.