Кабинетът ми се намира в Медицински Комплекс Хелиос

Адрес:

9010 Варна, ул. “Илинден ” 1
(срещу входа на спешен център на Окръжна болница)
ет. 3  кб. 305
тел. : 0877549 902

Лични контакти:
marielabachvarova@endocrinologvarna.com

endocrinologvarna@gmail.com