Остеопорозата е прогресивно заболяване на костта, което се характеризира с намалена костна маса и влошена архитектоника на костта. Като резултат костта става чуплива и податлива на фрактури. Отеопоротичните фрактури са тези, които са причинени от механична сила, която обичайно не би довела до фрактура.

Костна минерална плътност (КМП/BMD)

Нормална: T score ≥-1

Остеопения: T score < -1, но > -2.5)

Остеопороза: T score ≤-2.5

Тежка остеопороза: T score ≤-2.5 плюс фрактура

 

Измерването на костната минерална плътност се измерва посредством dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA или DXA).

Leave a Comment