Интерпретиране на резултати от тестове и изработване на индивидуална лечебна схема.