Антропометрична оценка

Антропометрична оценка на затлъстяването и поднорменото тегло, както и на ръста и половото развитие.

Остеоденситометрия

Интерпретация на резултатите от остеоденситометрия.

Преглед

Преглед  с описание на анамнеза и статус и изработване на индивидуална лечебна схема.

Захарен Диабет

Интерпретиране на резултати от тестове. Подготвяне на хранително-двигателни режими.

Ехография

Ехография на щитовидната жлеза

Цени за прегледи и консултации:

Първичен прeглед – 35 лв.
Вторичен преглед – 15 лв.
Консултация по документи – 20 лв.
Ехография на щитовидна жлеза и доплерова сонография на артериите на щитовидната жлеза – 30 лв.

Работя и с направления по НЗОК ( Национална Здравноосигурителна Каса)