Антропометрична оценка

Антропометрична оценка на затлъстяването и поднорменото тегло, както и на ръста и половото развитие

Остеоденситометрия

Интерпретация на резултатите от остеоденситометрия

Преглед

Преглед  с описание на анамнеза и статус и изработване на индивидуална лечебна схема.

Захарен Диабет

Интерпретиране на резултати от тестове. Подготвяне на хранително-двигателни режими

Ехография

Ехография на щитовидната жлеза

Цени за прегледи и консултации:

Първичен прглед – 35 лв.
Вторичен преглед – 15 лв.
Консултация по документи – 20 лв.
Ехография на щитовидна жлеза(не е включена в направлението за преглед) – 30 лв.
Първичен преглед + ехография на щитовидна жлеза – 55 лв.
Вторичен преглед + ехография на щитовидна жлеза – 35 лв.

Работя и с направления по НЗОК ( Национална Здравноосигурителна Каса)